Uitvaartwensen voor testament

Uitvaartwensen voor testament

 

Normaliter heeft men geen testament nodig om zijn uitvaartwensen aan te geven bij overlijden. De wet op de lijkbezorging zegt dat een geschreven tekst door een bekwaam persoon ook kan gelden om zijn uitvaartwensen openbaar te maken.

 

Uitvaartwensen kunnen worden vastgelegd in een wilsbeschikking maar deze heeft helaas niet dezelfde rechtskracht als ze vastleggen in een testament. De wilsbeschikking wordt opgemaakt bij de gemeente of bij een begrafenisondernemer.

 

Uitvaartwensen voor testament

 

De uitvaartwensen die je bij je begrafenis ziet, kan je laten vastleggen in een testament.

 

Wat zijn uitvaartwensen:

 

Uitvaartwensen is het geheel dat je kan wensen bij je overlijden zoals de manier van begrafenis of crematie, de dienst, het verloop van het afscheid tot zelfs het vastleggen van de muziek voor je uitvaart kan op voorhand worden vastgelegd. Dus alles wat je maar kan wensen hoe je uitvaart zal verlopen kan je vastleggen in een testament.

 

Wat kan men al kiezen en bepalen door middel van uitvaartwensen :

 

– De kistkeuze en kleur

 

– De teksten en muziek op de uitvaart

 

– Begrafenis of een crematie

 

– Wel of geen bloemen of kransen

 

– de duur van de uitvaart en verloop

 

– de kosten van de uitvaart

 

– de bidprentjes met tekst

 

 

 

Uitvaartwensen voor Testament opstellen bij de notaris

 

Een testamant wordt opgesteld bij de notaris en gedateerd. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht over het testament. Alle testamenten worden geregistreerd in een centraal testamentenregister. In dit register kan men nagaan of de overledene al of niet een testament heeft opgesteld. Iedere bekwame persoon kan vanaf 16 jaar een testament opmaken bij de notaris.

 

Vormvereisten van het opstellen van de uitvaarwensen voor testament

 

Het testament moet voldoen aan een aantal vereisten:

 

– Het testament moet duidelijk opgesteld zijn

 

– Het testament moet gedateerd zijn

 

– Het testament moet ondertekend zijn

 

– Het testament moet ondubbelzinnig zijn opgesteld

 

Indien het testament aan deze vormvereisten voldoet is het rechtsgeldig en kunnen de uitvaartwensen worden uitgevoerd naar jouw wens.

 

Wat kan er nog worden vastgelegd in het testament

 

– De erfenissen en verdeling

 

– Verdeling van goederen

 

– Wie zijn de erfgenamen en wie is de executeur

 

Uitvaartwensen kan je op verschillende manieren vastleggen. Om zeker te zijn dat de nabestaanden jouw uitvaartwensen zullen naleven, kan je deze het beste vastleggen in een testament.

 

 

Uitvaartwensen voor testament

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *